LUFT/VATTENVÄRMEPUMP

Att välja uppvärmning med luft/vattenvärmepump.

Jämfört med en bergvärmepump är installationskostnaden för en luft/vattenvärmepump lägre. Här behöver du inte borra och slipper en lång kollektorslang. Men du kan fortfarande nå en besparing på upp till 60%. Ett smart och bekvämt val för dig som bor i mildare klimat.

En luft vatten värmepump är ett system inte som bygger på samma teknik som en luft luft värmepump. En kompressor överför den energi i form av värme som finns i utomhusluften till inomhusluften. Den växlar upp värmen flera gånger om, grad för grad, så att temperaturen blir behaglig i huset. Skillnaden ligger i att där luft-luftvärmepumpen värmer upp ett hus genom inströmmande varmluft, leds värmen med en luft vatten värmepump ut i huset via det vattenburna systemet. Därför krävs också ett värmesystem byggt på vatten för att en luft vatten värmepump ska bli aktuell. Det går även att få varmvatten via en luft vatten värmepump.

Den stora fördelen med en luft vatten värmepump är att det är en billig investering som snabbt betalar sig i form av minskade elkostnader. Priset för uppvämningen kan halveras i ett enda slag. För många är också en luft-vattenvärmepump ett enklare alternativ än bergvärme till exempel, eftersom ingreppen på omgivningen inte är så stora. Till skillnad från luft luft värmepumpen kan också en värmepump ge värme i hela huset, oavsett planlösning. Så länge det finns radiatorer i rummet, kan rummet också värmas upp med värmepumpen. En luft-vattenvärmepump är också ett utmärkt alternativ för att värma upp en pool. Det är en energieffektiv lösning som fungerar väl under sommarsäsongen.

(från dinbyggare.se)