VIEsSMAnN

Kompakt luft/vattenvärmepump i split utförande för
nybyggnation och modernisering med integrerad
varmvattenberedare på 220 l för hög varmvattenkomfort.

Split-värmepumpen Vitocal 222-S använder den gratisenergi som finns i uteluften. Den finns i många olika effektområden och kan även användas för kylning.

Extremt tysta uteenheter
De nya utomhusenheterna i en tidlös design är inte bara en fröjd för ögonen. Tack vare avancerad akustisk design så är de extremt tysta varför de även kan installeras i t.ex. radhus där husen står tätt. (ljudeffekt vid nattdrift på endast 35 dB(A) vid 3 m avstånd)

Hög effektivitet – COP värde upp till 5,0 vid A7/W35
Värmepumparna är designade och utvecklade med fokus på kvalitet och prestanda för hög effektivitet. I utomhusenheterna sitter en varvtalsreglerad kompressor och en s.k. assymetriskt dimensionerad värmeväxlare för att ge extra hög effektivitet. Värmeväxlaren har extra stora kanaler vilket dels bidrar till ökad värmeöverföring men även ger lägre motstånd i kanalerna vilket innebär lägre elförbrukning
för cirkulationspumpen.

Kompakt inomhusdel och snabbt montage
Den kompakta inneenheten kan monteras på liten yta. Alla väsentliga komponenter för både värme och kyla finns integrerade i enheten och den levereras med 5 m elmatningskabel. Vid beställning väljer man till ett anslutningsset om rören skall kopplas uppåt eller åt sidan (höger eller vänster). Uteenheten är förfylld med köldmedia vilket också underlättar och påskyndar installationen. Till uteenheterna finns matchande benställning.

Hög varmvattenkomfort
Den integrerade varmvattenberedaren på 220 liter, med en lång inbyggd värmeslinga, ger en väldigt bra varmvattenkomfort.

Vitotronic reglering med möjlighet till trådlös uppkoppling
Regleringen är enkel att använda och om värmepumpen installeras med vårt FTX aggregat, Vitovent 300-F, kan även det styras via värmepumpsregleringen. Om värmepumpen utrustas med vår kommunikationsbox, Vitoconnect, kan värmepumpen fjärrstyras och överva-
kas via vår kostnadsfria mobilapp (ViCare). Dessutom ger Vitoconnect en möjlighet att undersöka värmepumpen på distans t.ex. som förebyggande underhåll eller i händelse av en driftstörning.

Kombination med solceller
Värmepumpen är dessutom förberedd för att samverka med solcellsanläggningar. Du kan t.ex. programmera värmepumpen så att den startar och laddar upp extra mycket och extra varmt varmvatten när solcellsanläggningen producerar tillräckligt mycket överskottsel. Helt enkelt köra värmepumpen med ”gratisel”.